XIV tarptautinis menų festivalis DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „druskininkų vasara su čiurlioniu 2016“

Programa ČIURLIONIO KELIAS. Sakralinės muzikos valandos

RENGINIAI SENOSIOS VARĖNOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO,
MERKINĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ir
LIŠKIAVOS ŠVČ. TREJYBĖS
BAŽNYČIOSE

Liepos 24 d., sekmadienį, 12 val.
Senosios Varėnos bažnyčioje
Povilas Syrrist-Gelgota (altas, vokalas, Norvegija)
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)
Programoje M. K. Čiurlionis, K. Marcussen, E. Bloch, B. Brustad ir kt.

Liepos 28 d., ketvirtadienį, 15.30 val.
Liškiavos bažnyčioje
Programa ČIURLIONIO KELIAS. Sakralinės muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Programoje sakralinė smuiko muzika

Rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 11.30 val.
Merkinės bažnyčioje
Muzikologo Vaclovo Juodpusio žodis „Liudvikas Survila – fleitininkas ir dirigentas. 100-osioms gimimo metinėms“
Aušra Liutkutė (sopranas)
Vytenis Gurstis (fleita, Lietuva, Vokietija)
Virginija Survilaitė (vargonai)
Programoje M. K. Čiurlionis, J. Pakalnis, J. Naujalis, V.Striaupaitė-Beinarienė, G. F. Händel, J. S. Bach ir kt.

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 12 val.
Senosios Varėnos bažnyčioje
Julija Stupnianek (sopranas)
Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita)
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Programoje M. K. Čiurlionis, C. Monteverdi, R.Cavalli, A. Kalejs, J. S. Bach ir kt.

Rugsėjo 30 d., penktadienį, 14 val.
Senosios Varėnos bažnyčioje
ČIURLIONIO KVARTETAS
Jonas Tankevičius (I smuikas)
Darius Dikšaitis (II smuikas)
Gediminas Dačinskas (altas)
Saulius Lipčius (violončelė)
Solistas (vokalas)
Programoje sakralinė muzika

Festivalio vadovė
Genovaitė Šalteniene
2016 05 09