Vytauto Valentino Česnulio jubiliejinis vakaras

 

2016 m. kovo 9 d. (trečiadienį) 17 val. – žurnalisto, redaktoriaus, istoriko, knygų apie Varėnos kraštą autoriaus Vytauto Valentino Česnulio jubiliejinis vakaras Varėnos viešojoje bibliotekoje.

Vytautas Valentinas Česnulis gimė 1936 m. vasario 14 d. Moliadugnyje. Baigęs pradinę mokyklą gimtajame sodžiuje 1946 m., toliau mokėsi Varėnos I vidurinėje mokykloje ir Vilniaus universitete. Čia 1959 m. baigė žurnalistiką. Dirbo žurnaluose „Komunistas“, „Mokslas ir gyvenimas“, buvo kaliniams skirto laikraščio „Gyvenimas – mokykla“ redaktorius, o 1972-2001 metais ėjo įvairias pareigas Lietuvos televizijoje ir radijuje. Rašė daugiausia ekonomikos ir kultūros istorijos temomis. Išleido knygas: „Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos“ (2006 m.), „Senoji Perlojos bažnyčia“ (2006 m.), „Moliadugnis ir jo apylinkės“ (I leidimas – 2007 m., II leid. – 2008 m.), „Varėnos krašto šauliai 1919 – 1940“ (2008 m.), „Perlojos bažnyčios“ (2008 m.), „Poringė apie Mergežerio sodžių “ (2011 m.), „Varėnai 150 metų“ (2012 m.), „Kalesninkų parapijos atgimimas“ (2013 m.), „Nutilę varpai“ (2015 m.), yra leidinio „Senajai Varėnai 600” (2014 m.) bendraautorius. Archyvinių dokumentų analize pagrįstus jo rašinius spausdina laikraštis „Voruta“.