Varėnoje viešėjo Japonijos ambasadorius

Varėnoje viešėjo Jo Ekscelencija Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda ir ambasados darbuotoja Keiko Nakata. Varėnos rajono savivaldybėje garbūs svečiai susitiko su rajono vadovais, vėliau lankėsi Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje, bendravo su mokytojais ir mokiniais.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pasidžiaugė, kad Varėnai svečių iš Japonijos ambasados apsilankymas yra labai svarbus įvykis. Ne tik dalykiško, bet ir labai draugiško susitikimo metu  meras pristatė Varėnos kraštą, pažymėjo, jog jis unikalus ne tik gamta, bet ir tradicijomis, papročiais, žmonėmis ir kad juo tikrai susižavėtų ir turistai iš Japonijos. „Noriu Jus pakviesti susipažinti su pačiu didžiausiu ir miškingiausiu Lietuvos rajonu. Didžiausias mūsų turtas yra gamta. Čia įsikūręs Dzūkijos nacionalinis parkas, kuris yra įtrauktas į Europos PAN parkų sąrašą,  turime Čepkelių pelkę, kurioje  auga reta augmenija, gyvena retos gyvūnų rūšys. Turime istorinių paminklų, miškų kaimeliuose išsaugotas unikalias tradicijas, amatus, folkloro kolektyvus, kurie  visada gali supažindinti svečius su etnokultūros paveldu. Žinoma, visa tai papildo kulinarinis paveldas. Mes norime pritraukti kuo daugiau užsienio turistų. Galbūt tai pasirodytų įdomu ir Jums, ir Jūsų draugams Japonijoje“, – kvietė meras.

Malonia staigmena tapo ambasadoriaus T. Shigeeda įžanginiai žodžiai lietuvių kalba. Keturis mėnesius Lietuvoje reziduojantis diplomatas sakė, kad per trumpą laiką jau nemažai sužinojo apie Lietuvą, jos kultūrą, susižavėjo puikia gamta, pamažu mokosi lietuvių kalbos. Vienas pagrindinių ambasados tikslų – stiprinti Lietuvos ir Japonijos santykius, stengtis, kad atsirastų draugiškų ryšių tarp atskirų miestų, mokyklų. Svečias minėjo, kad yra daugybė sričių, kuriose abi šalys gali bendradarbiauti. „Man didelė garbė būti Varėnoje ir susitikti su rajono vadovybe. Toks įspūdis, kad Lietuva nėra gerai žinoma Japonijoje, o Japonija -Lietuvoje. Mano tikslas – kad kuo daugiau japonų turistų atvyktų į Lietuvą, o lietuviams norėčiau pristatyti japonų kultūrą. Šiais metais švenčiame dvidešimt penktąsias diplomatinių santykių metines, ta proga norėčiau aplankyti dvidešimt penkias savivaldybes ir Japonijos kultūrą pristatyti dvidešimt penkiuose Lietuvos miestuose. Prieš tai tuose miestuose noriu apsilankyti su mandagumo vizitu. Taip pat norėčiau, kad Japonijos miestai užmegztų ryšius su Lietuvos miestais. Mūsų šūkis: „Dar arčiau, dar draugiškiau“.

Susitikime buvo kalbėta apie puikų tolerancijos pavyzdį – Japonijos konsulą Čijunę Sugiharą, 1940 m. dirbusį Kaune ir išdavusį tranzitines vizas žydų tautybės asmenims, atsidūrusiems Lietuvos teritorijoje. Jo rūpesčiu vien Lietuvos žydams buvo išduota apie 3 tūkstančiai vizų. Ambasadorius sakė, kad  japonai žino Lietuvą būtent per Č. Sugiharos veiklą.

Meras A. Kašėta pastebėjo, kad ambasadoriaus darbotvarkė labai intensyvi ir prasminga. Jis pasiūlė, kad tarp tų miestų, kuriuose ambasadorius ketina pristatyti Japonijos kultūrą, atsidurtų ir Varėna.

Ambasadorius sakė susidomėjęs Varėnos rajonu ir pageidavo šiemet dar kartą apsilankyti su Japonijos kultūros atstovais, aplankyti įdomiausias rajono vietas, taip pat Varėnoje surengti koncertą. „2017 m. planuoju surengti Lietuvoje festivalį, pristatyti Japonijos kultūrą. Į jį planuojame pakviesti apie tūkstantį žmonių iš Japonijos. Jei jie atvyks, rekomenduosiu apsilankyti Varėnos rajone“. Jo Ekscelencija juokavo, kad japonai labai mėgsta grybus, tad užmegzti draugišką bendradarbiavimą su Varėna yra svarbu. Jis dėkojo už šiltą priėmimą ir parodytą dėmesį.

Svečiams buvo įteikti Varėnos krašto gėrybių krepšeliai.

Vėliau svečiai iš Japonijos ambasados, lydimi mero A. Kašėtos, apsilankė Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje. Gimnazija dalyvavo Tarptautinės komisijos inicijuotame bendrame projekte, skirtame Japonijos konsului Č. Sugiharai.

„Ąžuoliečiai“ surengė puikią integruotą pamoką, kurios metu pristatė tris mėnesius vykdytą projektą „Artima Lietuva, tolima Japonija“. Viena iš projekto krypčių buvo susipažinti su Č. Sugiharos asmenybe ir jo vaidmeniu Lietuvos istorijoje. Projekte dalyvavę mokytojai ir mokiniai  bandė rasti atsakymą į klausimą, kokiomis moralinėmis vertybėmis diplomatas iš tolimos Lietuvai ir Lenkijai šalies vadovavosi pasirašinėdamas gyvenimo vizas, gelbėdamas žydus, žinodamas rizikos laipsnį. Projekto metu III gimnazijos klasės mokiniai lankėsi Č. Sugiharos namuose Kaune, rinko informaciją apie šio diplomato išgelbėtus žydus. Taip pat vyko istorijos, lietuvių kalbos, etikos, pilietiškumo, menų pamokos, kuriose mokiniai buvo supažindinti su Japonija: jos gamta, istorija, papročiais, tradicijomis, muzika ir metu. Vyko konferencijos, kurių metu mokiniai analizavo Lietuvos ir kartu Europos istorijos faktus, domėjosi asmenybių vaidmeniu karo, holokausto kontekste, analizavo bendražmogiškųjų vertybių vaidmenį kalbėdami apie atskirų tautų žmonių likimus. Buvo sukurta meninė kompozicija „Ant ko laikosi pasaulis“, skirta Č. Sugiharos atminimui. Ši kompozicija jau buvo pristatyta ne tik gimnazijoje, bet ir Ariogaloje vykusioje respublikinėje konferencijoje.

Svečiams buvo pristatytos tris mėnesius gimnazijoje vykdytos su Lietuvos istorija ir Japonija susijusios veiklos, meninę kompoziciją dovanojo gimnazijos mokiniai. Vyko apskritojo stalo diskusija apie Lietuvos ir Japonijos panašumus ir skirtumus, gimnazijos mokiniai Jo Ekscelencijai ambasadoriui turėjo parengę įdomių klausimų apie Japonijos kultūrą, jaunimo politiką ir kitų, į kuriuos diplomatas su malonumu atsakė.

Gimnazijos direktorė Milda Padegimaitė pasidžiaugė ambasadoriaus vizitu gimnazijoje bei galimybe tęsti pažintį su Japonija ir garbiam svečiui padovanojo „Ąžuolo“ gimnazijos gyvenimą iliustruojančią nuotrauką.

Ambasadorius T. Shigeeda dėkojo už puikų renginį. Jis sakė tikįs, kad netolimoje ateityje Japonijos ir Lietuvos žmonės bendraus artimiau ir labai džiaugsis, jei bendri tikslai – bent kiek priartinti šias abi šalis – bus pasiekti.

Meras Algis Kašėta padėkojo gimnazijos bendruomenei už prasmingą pamoką. „Karai skiria žmones, o žmogiškumo pavyzdžiai suvienija. Vienas iš tokių pavyzdžių – konsulas Č. Sugihara, puikus Japonijos sūnus, palikęs ryškų pėdsaką Lietuvos žemėje. Jo veikla yra puikus siužetas filmui“. Meras pasidžiaugė, kad nuo šiandien pamažu pradedamas tiesti bendravimo tiltas tarp Japonijos ir Varėnos, o prie bendravimo prisidės ir gimnazijos bendruomenė.

Po renginio svečiams buvo suorganizuota trumpa ekskursija po gimnaziją.

Meras Algis Kašėta tikisi, kad pirmasis Japonijos ambasadoriaus Toyoei Shigeeda vizitas Varėnoje nebus paskutinis, o kad užmegzti ryšiai išaugs į draugišką ir abiems pusėms naudingą bendradarbiavimą.

 

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus
vyr. specialistė,

pavaduojanti skyriaus vedėją, tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144,
el. p. ruta.averkiene@varena.lt.