Studentai kviečiami dalyvauti Finansų ministerijos mokslo darbų konkurse

Studentai kviečiami dalyvauti Finansų ministerijos mokslo darbų konkurse

 

Finansų ministerija inicijuoja ir kviečia dalyvauti studentų mokslo darbų konkurse apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų efektyvumą. Galimybę dalyvauti turi visi aukštųjų mokyklų studentai, rengiantys savo kursinį, bakalauro ar magistro darbą ES struktūrinių fondų tema. Šeši geriausieji konkurso laureatai pasidalys prizinį fondą, kurį šiemet sudaro 3 000 Eur.

Šiais metais premijas už mokslo darbus gaus šeši laureatai. Darbai kursinio, bakalauro ir magistro kategorijose bus apdovanoti premijomis nuo 200 iki 760 eurų, taip pat bus skiriamos dvi papildomos premijos. Bendras prizinis fondas –  3 000 Eur, įskaitant mokesčius valstybei.

2016 konkurso nuostatai:

Konkursui gali būti teikiami einamaisiais mokslo metais (t. y. nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d.) ginami darbai.

Studentų darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: darbo aktualumas (naujumas); darbo analitiškumas / studento gebėjimas įsigilinti ir atskleisti darbo temą; praktinis darbo išvadų pritaikomumas; darbo svarba ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumo vertinimui ar stiprinimui Lietuvoje / kitose ES valstybėse.

Studentai, planuojantys dalyvauti konkurse, apie ketinimą turi pranešti iki 2016 m. gegužės 16 d. imtinai, o darbų kopijos su visais reikiamais dokumentais turi būti pateiktos vertinimui iki 2016 m. liepos 17 d. imtinai.

Išsamesnę informaciją ir konkurso nuostatus rasi čia.

Šaltiniai: Eurodesk Lietuva, LR finansų ministerija.