PROJEKTAS JAUNIMUI (15-29m.) – „ ATRASK SAVE“

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS PROJEKTAS   „ATRASK SAVE“

Varėnos švietimo centras 2015 m. rugsėjo 30 d. pasirašė bendradarbiavimo įgyvendinant projektą  „Atrask save“ (projekto. Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001) sutartį. Projektą koordinuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Jo įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. spalio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 1 d. Tikslinė grupė: 15-29 metų amžiaus, nedirbantis, nesimokantis, turintis mažiau galimybių savirealizacijai, jaunimas.

Varėnos švietimo centre, vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė, Indrė Kondratavičiūtė, teiks ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo paslaugas:

  • vaiko minimalios priežiūros;
  • pagalbos pažįstant save;
  • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
  • motyvavimo;
  • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes;
  • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą;
  • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorine darbo birža;
  • savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo.

Įtraukiant rajono jaunimą į projekto „Atrask save“ veiklą, bus maksimaliai orientuojamasi į pačių jaunuolių poreikius, karjeros ir gyvenimo planavimo lūkesčius. Todėl kviečiame jaunimą, bei su juo dirbančias tarnybas, įstaigas, patiems kreiptis telefonu, el. paštu, arba užsukti į Varėnos švietimo centrą, adresu: J.Basanavičiaus g.9, Varėnoje.

 

Tel. pasiteirauti : 8-310-31232, 8-685-04875 el. paštas: indre.svietimocentras@gmail.com