Projektas „ATRASK SAVE“ tiesia ranką jaunuoliams

Kviečiame dalyvauti!

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti projektą „Atrask save“, skirtą 15-29 metų jaunimui.

Projektas „Atrask save“ padės nedirbantiems, nesimokantiems, neaktyviems jaunuoliams įsilieti į švietimo sistemą ar darbo rinką. Dalyvavimas projekto veiklose atvers galimybę geriau pažinti save, įgauti pasitikėjimo savimi, motyvacijos dirbti ar mokytis. Jaunuoliai, atsižvelgdami į savo individualius poreikius, asmeninius siekius, turimą patirtį bei žinias, galės dalyvauti skirtingose veiklose. Pasirinktuose užsiėmimuose jaunuoliai dalyvaus grupėmis, todėl galės užmegzti ryšius, įsitraukti į aktyvią ir jaunam žmogui patrauklią veiklą.

Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriuje registruotus nepasirengusius darbo rinkai jaunuolius (nekvalifikuotus, turinčius nepaklausias profesijas ir kt.) projekto koordinatorius pakvies dalyvauti užsiėmimuose, kurie skatins motyvaciją ir gilesnį savęs pažinimą, padės atsiskleisti ir sustiprėti asmenybei, ugdys bendravimo, savarankiškumo ir socialinius įgūdžius. Su psichologų pagalba dalyviai galės įsigilinti į savo darbinius gebėjimus, profesinius interesus ir asmenybės bruožus. Vėliau jie susipažins su darbo rinka, švietimo sistema, savarankiškos veiklos pradėjimo pagrindais. Taip pat bus organizuojamas išvažiuojamasis dviejų dienų seminaras, skirtas dalyvių įsivertinimui.

Orientuoti į samdomą darbą jaunuoliai be minėtų paslaugų galės pasinaudoti praktinio mokymo su techniniu mentoriumi galimybe pasirinktose įmonėse. Siekiantys dalyvauti švietimo sistemoje galės ne tik susipažinti su švietimo įstaigomis, bet ir šešėliuoti (gyvai stebėti pageidaujamos profesijos žmogaus darbą). Norintiems pradėti savarankišką veiklą bus pristatyti savarankiškos veiklos pradėjimo pagrindai bei gerosios smulkaus verslo praktikos.

Darbo biržoje registruoti pasirengę darbo rinkai jaunuoliai (įgiję paklausią profesiją, neturintys patirties, praradę darbinius įgūdžius ir kt.) turės galimybę dalyvauti užsiėmimuose, kurie padės ugdyti papildomus gebėjimus ir kompetencijas. Šie jaunuoliai įgaus žinių, kaip efektyviai save pristatyti potencialiems darbdaviams, valdyti stresines situacijas ir konfliktus, planuoti laiką. Bus siūloma praktiškai susipažinti su įmonėmis bei dalyvauti neformaliame profesiniame mokyme.

Jaunimo reikalų departamentas kartu su partneriais neaktyviems 15-29 metų jaunuoliams (neregistruotiems darbo biržoje) taip pat teiks ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Jaunuoliams bus teikiamos informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, savęs pažinimo, motyvavimo paslaugos, ugdomi socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai, įtraukiama į visuomenei naudingą veiklą ir organizuojamos savanorystės paslaugos.

Lietuvos darbo birža projektą įgyvendina kartu su Jaunimo reikalų departamentu ir 57 su jaunimu dirbančiomis jaunimo organizacijomis. Projektas finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 33.798.580 Eur. Projekto metu įgyvendinamos priemonės, numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane.

 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Alytaus  teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus Projekto  „Atrask save“  specialistė-koordinatorė  Jolita  Speteliūnienė,  Dzūkų g. 16, Varėna; tel.  (8 310)  31  625, el. p.jolita.speteliuniene@ldb.lt.