Mokinių dainuojamoji poezija

Balandžio 13 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje jau ketvirtą kartą vyko Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos konkurso Varėnos regiono turas.

Nuoširdžius pasirodymus padovanojo Aistė Turčinavičiūtė iš Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos (mokytoja Daiva Kazlauskienė); Uosis Galkevičius iš Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (mokytoja Irena Muzikevičienė); Guoda Bobinaitė iš Alytaus Putinų gimnazijos (mokytoja Violeta Dumbliauskienė);  Melanija Meilutė ir Greta Labenskaitė, iš Lazdijų r. Šeštokų mokyklos (mokytojos Anželika Valasevičienė ir Aurelija Paciukonienė), Aidas Tamulevičius ir Regita Navickaitė iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos (konkursui pasiruošė savarankiškai); ansambliai: Roberta Stepanovaitė, Greta Tumynaitė, Simona Šileikytė iš Alytaus Putinų gimnazijos (mokytoja Violeta Dumbliauskienė); Gabrielė Fišerytė, Simona Kuodytė, Kristina Zubrickaitė, Gabrielė Juozapavičiūtė iš Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (mokytoja Irena Muzikevičienė).

Mokiniai atliko po tris kūrinius: autorinę (pačių sukurtą), Vytauto Kernagio ir kitų žinomų autorių dainas. Skambėjo Ingos Narkutės, Antano Jonyno, Elenos Mezginaitės, Kosto Smorigino, Vinco Mykolaičio-Putino, Maironio, Dalios Saukaitytės, Vytauto Mačernio, Sigito Parulskio, Daliaus Skamarako, Marcelijaus Martinaičio, Domanto Razausko, jaunųjų atlikėjų eilės.

Jaunuosius atlikėjus vertino konkurso sumanytojas, aktorius ir bardas Gediminas Storpirštis, aktorė, režisierė, rašytoja Birutė Mar. Birutei įdomiausia buvo autorinės dainos kūrėjo ir atlikėjo santykis, atlikėjo sugebėjimas per dainą perteikti save. Įspūdį paliko Guodos tekstas: netikėtas, keistas. Vos iš kelių eilučių susidarė įspūdis, kad atlikėja turi dovaną kurti dainų tekstus. Birutė sakė, kad šiame žanre nereikia vaidinti, reikia natūralumo – išeini ant scenos ir pasakoji apie save, o tai yra labai sunku. Gediminas Storpirštis atkreipė dėmesį, kad šis konkursas  – kuriančiųjų, ne atlikėjų. Neužteka pasirinkti gražią dainą ir ją dainuoti. Pasiimant melodiją, ją reikia papasakoti, šiame žanre 50-60 procentų skiriama tekstui. „Vertinimo kriterijus, vadovaujantis konkurso sąlygomis, nėra tiktai gerai išmoktas tekstas ir teisingai atlikta melodija, svarbiausia – atlikėjo santykis su pačia daina, tai, kaip jis suvokia, išgyvena ir perteikia kūrinį, todėl į Vilniaus turą patenka varėniškiai Aidas Tamulevičius su Regita Navickaite ir alytiškė Guoda Bobinaitė“, – sakė aktorius.

Padėkoję mokytojams ir jauniesiems bardams, Gediminas Storpirštis ir Birutė Mar individualiai bendravo su kiekvienu kolektyvu, vertino pasirodymą, atkreipė dėmesį į taisytinus dalykus.