Minės Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną

Gegužės 15 – ąją Varėnos rajone planuojama paminėti partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Renginius organizuoja Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė bei Varėnos rajono savivaldybė, bendradarbiaudamos su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru.

 

Šių metų balandžio 18 dieną organizatoriai aptarė šventės scenarijų ne tarp keturių kabineto sienų, bet kartu praėjo kai kuriais Dainavos apygardos partizanų kovų takais. Buvo nuspręsta, jog šventės dieną jaunimą reikėtų pakviesti į pėsčiųjų žygį. Pasiūlymas iškart buvo priimtas. Žygiai kovotojų takais šiame krašte – ne naujiena. Numatyta, jog keliautojai rinksis ant Varėnos – Rudnios kelio, iš kur Palkabalio miško takeliais patrauks prie Genio būrio partizanų bunkerio, kur 1952 metų naktį iš gegužės 19 – osios į 20 – ąją už Tėvynę žuvo paskutiniai Dzūkijos partizanai. Žygio dalyviams bus sukurti atminimo ženklai, įteikti maršruto žemėlapiai. Į kelią jaunimas turėtų būti palydėtas su muzika, o sutiktas su kareiviška koše.

Renginio organizatoriai numatė, jog Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos oficialioji dalis – paminėjimas vyks Jakulių miške, kur 1949 m. buvo įrengtas Dainavos apygardos partizano Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos vadavietės bunkeris. 1949 metų sausio mėnesį žuvus vadui Adolfui Baubliui – Merkiui, vadovavimą perėmė jo pavaduotojas Vincas Kalanta – Nemunas. Jo sprendimu kalnuotoje, smėlėtoje, miškingoje vietoje, atokiai nuo Varėnos, Marcinkonių ir Perlojos miestelių, buvo pastatytas bunkeris. Partizanai žuvo 1949 metų birželio 19 – ąją. Bunkerio vieta buvo atrasta tik 2013 metais.

Šventės metu minėjimo vietoje veiks fotografijų paroda apie „Genio“ būrio partizanus.

Organizatoriai būgštaudami nuklimpti važiavo dar nebaigtu tvarkyti Varėnos miškų urėdijos keliu. Urėdas Tomas Bazevičius Varėnos rajono savivaldybės merui Algiui Kašėtai pažadėjo, jog iki šventės kelias bus sutvarkytas, taip pat bus paruošta aikštelė, kurioje svečiai galės pasistatyti savo automobilius.

Aptardami renginio detales, organizatoriai suspėjo ne tik pasigėrėti saulės nutviekstu mišku, bet buvo pamaloninti pamatę praskrendančius kurtinius, bei pušyno pakelėse žaismingai „išsidėsčiusius“ bobausius.

Gražina Dagytė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė viešiesiems ryšiams.

Tel.: (8 310) 32010, 8 678 41174

El.p.: grazina.dagyte@varena.lt