Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje

VB skaitytojų aptarnavimo skyriuje (1 a.) veikia spaudinių paroda, skirta poeto Marcelijaus Martinaičio 80–mečiui.

Poetas, eseistas, vertėjas Marcelijus Teodoras Martinaitis gimė 1936 m. balandžio 1 d.Paserbentyje (Raseinių r.). 1964 m. baigė Vilniaus universitetą, dirbo laikraščių ir žurnalų redakcijose, nuo 1980m. dėstė Vilniaus Universitete. 1989 m. nuo Sąjūdžio išrinktas SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatu. 1992–1997 m. Nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto pirmininkas. Nacionalinės premijos laureatas (1998). Eilėraščių rinktinėse Balandžio sniegas (1992), Debesų lieptais (1966), Saulės grąža (1969) pasirodė kaip vienas svarbiausių 1968 –1970 lietuvių lyrikos atsinaujinimą formavusios generacijos atstovų. Besikeičiančią meno sampratą plačiai skleidė „Poezijos pavasario“ renginiuose ir leidiniuose, periodinėje spaudoje ir kt. Poetas vertė Ch. Marti, P. Nerudos, Ch. R. Chimeneso, M. Cvetajevos, E. P. Rumo, ir kt. eilėraščius. 

Kas nežino chrestomatinio literatūros personažo žemaičio Kukučio: „Aš nesukūriau Kukučio – greičiau jis susirado mane. Atrodo, anuomet tiesiog rašydavau absurdus ir man būdavo gera“. Taip sakė M.Martinaitis apie savo žymųjį herojų. Spaudinių parodoje rasite ir įdomų leidinį „Velykos su Marcelijum Martinaičiu“. Mažai kam žinoma – Marcelijus Martinaitis buvo entuziastingas margučių skutinėtojas. Per 40 metų sukaupta didžiulė jų kolekcija, naujoje knygoje įamžinta nuotraukomis, trumpais autoriaus tekstais apie šv. Velykas, patį margučių skutinėjimo procesą, atsiminimų nuotrupas iš vaikystės Velykų. Knygos pabaigoje – velykinių atvirukų rinkinys. Ekspozicijoje yra ir pirmoji M.Martinaičio knyga „Balandžio sniegas“ (1962m.), tiek ir kiti leidiniai: „Pareisiu su paukščiais“, „Kukučio baladės“, „Nenoriu nieko neveikti“, „Tylintys tekstai“, biografiniai užrašai „Mes gyvenome“, ketvirtoji esė knyga „Laiškai Sabos karalienei“ –, kurioje sudėta daugiau kaip 20 m. kaupta medžiaga, atskleidžianti unikalias lietuvių liaudies meno, papročių, tautosakos, literatūros prasmes. Kviečiame!