Knyga apie mokytojus „Svajonės pašaukti“

 

Vasario 24 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta pedagogės Joanos Grigaitienės knyga apie Varėnos rajono mokytojus „Svajonės pašaukti“. Į knygos sutiktuves atvyko gausus būrys rajono pedagogų, miesto bendruomenės narių.

„Matant bibliotekos lentynose leidinius apie meistriškus tapytojų, audėjų, kalvių, keramikų, drožėjų, pynėjų dirbinius, pagalvojau kad jie visi turėjo mokytojus, o apie rajono mokytojus neradau nė vienos knygos, todėl ir norėjau apie juos kalbėti. Gerai suprantu, kokios apimties turėtų būti leidinys, bet tiesiog nepajėgiau tiek aprėpti. Todėl šis tėra mėginimas parodyti, ką gali pedagogas, pozityviai žvelgiantis į pasaulį ir giliai suvokiantis savo misiją. Jų yra daug, bet geriausiai pažįstu kaip tik šiuos, apie kuriuos ryžausi kalbėti. Tačiau tai nėra tik subjektyvus požiūris – teiginiai paremti veiklos pavyzdžiais, įvairiais vertinimo ženklais. Aš siekiau pagrįsti, koks gražus, koks prasmingas mokytojo darbas. Suprantama, kad apie kiekvieną jų galėtų būti atskiras panašus leidinys. Bet gal nors šitas bus atspirtis kitiems parašyti giliau prasmingiau, plačiau ir daugiau. Juk sakoma, kad „pradžia galvą laužo“, – kalbėjo Joana Grigaitienė.

Knygai autorė parinko visų dėstomųjų dalykų, net ir laikomų nelabai svarbiomis – dailės, muzikos, kūno kultūros mokytojus ir visų pareigybių atstovus – mokyklų direktorius, pavaduotojus, neformalaus ugdymo pedagogus, būrelių vadovus. Čia aprašė trijų kartų mokytojus, nuolat kėlusius savo pasiekimo kartelę, savo veikla gerbusius pasirinktą profesiją, sugebėjusius, nepaisant jokių istorinių pokyčių, išeiti iš programos, iš vadovėlių ribų ir išvesti mokinius toli už mokyklos kiemo vartų – į kitas ir kitokias dvasines ir geografines erdves, parodyti jiems pasaulį. Mokytojus, kurių mokiniai tapo respublikinių ar pasaulinių konkursų, olimpiadų nugalėtojais.

Jonai Grigaitienai dėkojo, kūrybinių minčių, neblėstančios energijos ir knygos tęsinio linkėjo Seimo narys Vidas Mikalauskas, Varėnos rajono meras Algis Kašėta, buvęs Varėnos švietimo skyriaus vedėjas Vytautas Dubinskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė, literatų klubo „Jievaras“ pirmininkė Renata Česnulevičienė, Trečiojo amžiaus universiteto atstovai, pedagogai, knygos „Svajonės pavilioti“ herojai – Teresė Čenienė, Gailutė Marija Giedraitienė, Julija Januta Kavaliauskienė, Vanda Mockevičienė, Birutė Švagždienė, Stasė Grambienė, Algirdas Juškevičius, Vilma ir Vygantas Pavalkiai, Regina Sakalauskienė, Jolanta Stankevičienė, Jolanta Žilionienė, Renata Bakulienė, Tomas Barysas. Autorė išreiškė ypatingą pagarbą visiems knygos herojams, „nes be jų pritarimo jos nebūtų buvę, kaip nebuvo iki šiol. Atverti duris į savo pasaulį nelengva: tai savotiškas apsinuoginimas, žinant, kad egzistuoja nuomonių įvairovė“.

Renginio vedėjas, bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius kvietė apžiūrėti J. Grigaitienės karpinių parodą „Kai gamta pasiūlo…“, susipažinti su ankstesnėmis Joanos knygomis: „Svajonės pašaukti“ – aštunta knyga. Muzikinę programą atliko Nedzingės mokytojų ansamblis (vadovė Vanda Mockevičienė), J. Čiurlionytės menų mokyklos mokiniai (mokytoja Renata Bakulienė).