Kasdienės tarnystės ir patirties akimirkos

Gegužės 10 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje knygą „Žmogaus ir Dievo metai“ pristatė autorius, vyriausias Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas. Svečias su jam būdingu atvirumu, nuoširdumu, humoru pasidalijo savo kasdienės tarnystės ir patirties akimirkomis.

Pasak kunigo, knyga – ne tik pamokslai, pagrįsti asmeniniais išgyvenimais, tai visos bendruomenės išgyvenimas. „Visi tie pamokslai, kuriuos išsakiau, kurie paskui sugulė į šią knygą, be bendruomenės nebūtų atsiradę – tai bendruomenė suvirpino mano mintis. Bendruomenė gimdo kunigą, polėkį, įkvėpimą“. A. Toliatas palietė skirtingų tikėjimų žmonių bendrystės temą, pagrindė teiginį „Mišios prasideda tada, kai jos baigiasi. Prisipildei Šventosios Dvasios, o išėjęs tą dvasią – paskleisk“, žmogaus prigimtį palygino su laukine obelimi, gyvybinga, kuri gali būti įskiepijama gerumu ir duoti neįtikėtino gerumo vaisių, mąstė, nuo ko priklauso laimė – kiekybės, požiūrio, supratimo, kiek žmonių prasmingai pradeda gyventi po nelaimės, kaip pagarbiai, su meile, palaiminimu pasakyti – ne, kad gavusieji tokį atsakymą pajustų meilę, tikino, kad visi žmonės turi galią iš paprasto padaryti amžiną, o tam tereikia vos kelių minučių ir paprasčiausio žmogiškumo.

_DSC3006

Daug gražių žodžių Algirdas Toliatas skyrė knygos pratarmės autoriui, filosofui Leonidui Donskiui, kuris parengęs tekstą, po mėnesio iškeliavo amžinybėn. „Po L. Donskio pratarmės norisi tapti geresniu. Kad kiekviena diena, kiekvienas darbas ir žodis būtų kaip pirmas ir paskutinis, ir vienintelis. Mes tampam tuo, kuo gyvenam, ką skaitom, ką kuriam“, – liudijo kunigas. Dėkojo visiems, rėmusiems leidinį tiek materialiai, tiek dvasiškai, tiems, „kurie ir toliau puoselės tą knygą skaitydami, interpretuodami ir dalindamiesi įžvalgomis su kitais… nes geriausia daugyba yra dalyba!“

Dalinuosi su Jumis paskutine knygos ištrauka: „Prašykime šiandien sau Kristaus Karaliaus tvirtumo, kad sugebėtume savo šeimose, bendruomenėse, ten kur esame, gyventi jo vertybėmis ir jas skleisti. Melskime drąsos ir meilės, kuria galėtume dalytis su kitais, prašykime atverti mūsų sielas. Branginkime Kristaus tiesą ir klausykime jo balso“.

Varėnos VB metodininkė Daiva Armonienė

_DSC3054