Jaunimo diskusija–mokymai

Išvykos metu patirtais įspūdžiais, naujomis pažintimis, idėjomis dalijomės gegužės 6 d. Varėnos viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose „Jaunimo organizacijos kūrimas“.

Visą darbo dieną buvo aptarinėjamos dalyvių įžvalgos, lūkesčiai, patirtys ir nuomonės, dėl Varėnos krašto jaunimo veiklą vienijančios organizacijos kūrimo. Pirmiausiai buvo svarstomas esminis klausimas, ar tikrai Varėnos krašto jaunimui reikalinga dar viena, tačiau plataus spektro ir didelės įtraukiamos teritorijos organizacija jaunimui? Ne vienbalsiai, tačiau didžioji dauguma, 13 jaunuolių pasisakė už, 2 prieš ir vienas susilaikė nuo balsavimo. Nuspręsta, kad tokia organizacija yra reikalinga.

Mokymus vedė lektorius Žilvinas Gelgota, turintis patirties organizacijų steigimo, kūrimo srityje. Organizuotos diskusijos ir praktinės užduotys orientuotos į jaunimo asociacijos steigimo klausimo, tikslų, narių, pavadinimo, veiklos krypčių, atsakomybių pasiskirstymo ir kt.

Darbo dienos rezultatas – Jaunimo asociacijos „Varėnos krašto jaunimas“ gairių parengimas, kuriuose atsispindi tikslai, nauda, veiklos kryptys, nariai ir numatyta ketinimo steigti asociaciją protokolo pasirašymo data, kuri sutampa su baigiamąja projekto konferencija – gegužės 15 d.