Jaunojo gamtininko stovykla

gamtininkai

Birželio 17-18 d. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos gamtosauginio ugdymo centre Darželiuose vyko Jaunojo gamtininko stovykla, kurioje dalyvavo moksleiviai iš Merkinės, Varėnos, Matuizų bei Žilinų mokyklų.
Šiemet stovyklos tema – „Paprastosios spanguolės biologiniai, ekologiniai ir etnokultūriniai tyrimai Čepkelių rezervate“. Projektą finansavo Varėnos rajono savivaldybė bei Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija.
Moksleiviai susipažino su mokslinio tyrimo metodika, skaičiavo paprastosios spanguolės žiedus, aprašinėjo biotopus, matavo vandens lygį, rinko etnografinę medžiagą apie žmogaus veiklą pelkėje bei pelkės naudą žmogui Musteikos ir Marcinkonių kaimuose. Taip pat aplankė lankytojų centre Merkinėje esančią ekspoziciją, užlipo į apžvalgos bokštą. Antroji stovyklos dalis vyks rugpjūčio mėn., kai bus užsimezgusios paprastosios spanguolės uogos.
Gautus tyrimų rezultatus stovyklos dalyviai susistemins, apdoros ir parengs pranešimą, kuris bus skaitomas konferencijos, skirtos Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 40-mečiui paminėti, metu.

Šaltinis: Varėnos rajono savivaldybė