JAUNIMO INFORMAVIMO TAŠKO ATIDARYMAS

GRUODŽIO 1 D. 16 VAL. JAUNIMO INFORMAVIMO TAŠKO ATIDARYMAS!
Varėnos viešojoje bibliotekoje (3 aukšte).

Džiaugiamės, kad ir Varėna prisijungs prie Eurodesk veiklos. Smagu, kad nuo šiol turėsime prieigą prie informacijos apie jaunimo mobilumo ir ES teikiamas galimybes jauniems žmonėms. Savanorystės projektai, darbo stovyklos, finansavimo galimybės iniciatyvoms įgyvendinti, studijos užsienyje ir kiti jauniems žmonėms aktualūs klausimai.
Varėnos viešosios bibliotekos darbuotoja savanorystės pagrindu informuos ir konsultuos jaunimą aktualiomis temomis. Taip pat informacija teikiama ir per interneto svetainę- www.zinauviska.lt,  kurioje galite užduoti jums rūpimus klausimus.
Eurodesk –  tai Eu­ro­pos jau­ni­mo in­for­ma­ci­jos tin­klas, vei­kian­tis 33 Eu­ro­pos ša­ly­se ir tei­kian­tis in­for­ma­ci­ją, skir­tą jau­ni­mui ir dir­ban­tiems su jau­ni­mu.15055786_1852287515016246_7230672182262062043_nibycfx5334